Kontaktinformasjon

Norengros Kjosavik
kontaktperson
Inger Helle Espeland

Salgskonsulent

ihe@norengros.no

Norengros Helseservice
kontaktpersoner
Mona Kristiansen

Salgskonsulent

mona.kristiansen@norengros.no

Norengros K.J. Brusdal
unnilid
Unni Lid

Salgssjef helse

unni.lid@norengros.no

Norengros Gustav Pedersen
olemartinlindseth
Ole Martin Lindseth

Salgssjef helse

ole.martin.lindseth@norengros.com